Tjänster

Vi tar hand om din produkt från råvara till färdig konsumentförpackning. Kontakta oss och fråga mer!

Råvarukontroll

Råvaruanskaffning

Förbehandling

Blandningar
Malning
Ångkokning/Rostning

Extrudering

Vi värmebehandlar din produkt till önskad partikelform

Förpackningstjänster

Vi förpackar din produkt i pappfodral

Lagring

Vi tar hand om lagringen av din produkt

Sändningsverksamhet

Beställ även sändning via oss