Beskrivning av extrudering

En av metoderna vi använder oss av är extrudering. De första extrudrarna inom livsmedelsindustrin togs i bruk för cirka 60 år sedan. Metoden används allmänt till exempel för tillverkning av makaroner och frukostflingor. Vid extrudering modifieras mjölets struktur under tryck, vanligtvis vid en temperatur av över 100 °C, genom att den något fuktade massan pressas genom ett munstycke. Förändringen av strukturen sker mycket snabbt, vilket gör att vitaminerna bevaras bättre än med de flesta andra kokningsmetoder.

Fördelarna med extrudering är:

 • Förbättrar och snabbar upp vattenbindningen
 • Förbättrar smaken och doften
 • Förbättrar hygienen och hållbarheten
 • Kostnadseffektiv

Mjöl för industriellt bruk

 

Vi har en lång tradition inom tillverkningen av olika sorters mjöl för industriellt bruk. Vi har specialiserat oss på extrudering av mjöl. Extruderingen tillreder mjölet snabbt och minskar mjölets enzym- och mikrobhalter betydligt. Havremjöl används som råvara i olika produkter för det mervärde havrens goda egenskaper ger. Förutom att tillföra fukt har havren egenskaper som inverkar lugnande på inflammationer och klåda.

Finmalet havremjöl lämpar sig utmärkt för till exempel kosmetikaindustrins behov. Vår fabrik har klarat den stränga kvalitetsauditeringen av ett stort internationellt kosmetikvarumärke och våra produkter har konstaterats vara lämpliga för tillverkning av kosmetika.

 

Extruderat kli

Vi tillverkar extruderat vete-, korn-, råg- och havrekli i pulverform. Extruderingen tillreder kliet snabbt och minskar enzym- och mikrobhalterna i kliet betydligt. Det kan därmed användas på många sätt. Extruderingen gör att vi kan tillreda råg- och havrekli som innehåller mycket lösliga kostfibrer på ett kostnadseffektivt sätt. Med de flesta andra kokningsmetoder ökar viskositeten hos råg- och havrekliet och blir hög, vilket gör torkningen dyr.

 

Extruderat kli ger produkterna:

– Större och snabbare vattenbindning
– Användarvänlighet
– Naturliga och hållbara kostfibrer med mycket smak

Extruderat kli kan användas både i torra produkter och i sådana som innehåller vatten. Extruderat kli passar utmärkt för bl.a.

 • Bakning
 • Bekvämlighetsprodukter
 • Mellanmålsprodukter
Det extruderade kliet förpackas i små 20 kilograms säckar, stora 600 kilograms säckar eller i konsumentkartonger. Kliet förvaras torrt och svalt i skydd för solljus och UV-ljus.

Extruderat mjöl

Vi tillverkar olika sorters fullkornsmjöl som är helt extruderade, bortsett från vetemjölet som är delvis extruderat. Vi vill att glutenet i fullkornsvetemjölet (blandning) ska fungera normalt. Extruderingen gör det möjligt för oss att tillreda mjölet snabbt och kostnadseffektivt. Detta gör även att mjölet kan användas på många sätt.

Extruderingen ger produkterna:

– Större och snabbare vattenbindning

– Användarvänlighet

– Ett fungerande fullkornsvetemjöl som påminner om grahamsmjöl

Glutenet i fullkornsvetemjölet (blandning) fungerar normalt. Fullkornsvetemjölet kan användas på samma sätt som grahamsmjöl med hänsyn till dess stora vattenbindningsförmåga. Vid bakning möjliggör detta långa vilotider. Andra sorters extruderade fullkornsmjöl går att använda som naturliga, snabba vattenbindare. Extruderat mjöl passar bl.a. för

 • Bakning
 • Bekvämlighetsprodukter, halvfabrikat och färdigmat (t.ex. hamburgare och pizzabottnar)
 • Mellanmålsprodukter
 • Flytande produkter

West Mills olika sorters extruderade mjöl förbättrar produktens struktur, ger produkten mer smak och förlänger dess hållbarhet. Dessutom är det möjligt att minska kostnaderna för produkten med hjälp av dem.

 Det extruderade mjölet förpackas i små 20 kilograms säckar, stora 600 kilograms säckar eller i konsumentkartonger. Mjölet förvaras torrt och svalt i skydd för solljus och UV-ljus.